Świadczenia i rozwój na światowym poziomie

Dobre sampoczucie i świadczenia

W PPG dbamy o Twoje dobre samopoczucie i oferujemy szeroką gamę świadczeń, w tym opcje dotyczące zdrowia psychicznego i emocjonalnego oraz program odnowy finansowej, który pomoże Ci zaplanować przyszłość.

Nasi pracownicy mają wiele możliwości zdobycia uznania w ramach formalnych i nieformalnych programów oraz wpływania na własne wyniki w zakresie nagród poprzez to, że nagradzamy za wyniki.
Wynagrodzenie za wyniki
Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe i możliwości uzyskania premii lub plany motywacyjne, aby zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie oraz nagradzać za wysokie wyniki.
Rozwój zawodowy
Oferujemy możliwości rozwoju zawodowego, w tym zadania międzyfunkcyjne i transgraniczne. Program mentorski One PPG może pomóc przyspieszyć rozwój osobisty i zawodowy, łącząc pracownika z mentorem lub podopiecznym.
Równowaga pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym
Na niektórych stanowiskach mogą obowiązywać elastyczne warunki pracy, obejmujące między innymi elastyczny czas pracy, skompresowany tydzień pracy, pracę w niepełnym wymiarze godzin, współdzielenie pracy i dobrowolnie skrócony czas pracy.
Program odnowy finansowej
Firma PPG nawiązała współpracę z kilkoma globalnymi dostawcami, w celu zaoferowania pracownikom szerokiej gamy narzędzi, pomagających utrzymać dobrą kondycję finansową, do których pracownicy mogą uzyskać bezpłatny dostęp, a które dotyczą między innymi planowania budżetu, zarządzania długiem itp.
Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie emocjonalne
PPG prowadzi różnorodne pracownicze programy pomocy na całym świecie. Każdy z programów oferuje pracownikom i członkom ich gospodarstw domowych dostęp do poufnych zasobów (doradztwa i poleceń), których celem jest pomoc w leczeniu lęków lub depresji, pomoc w stresie związanym z pracą, problemach rodzinnych lub partnerskich, w opiece nad dziećmi i osobami starszymi, kwestiach finansowych lub prawnych (pożyczki, kredyty hipoteczne, długi), pomoc w problemach rodzicielskich i nadużywaniu substancji psychoaktywnych.
Kondycja fizyczna
W PPG chcemy, aby pracownik czuł się zdrowy, zaangażowany i otrzymywał wsparcie w pracy. Stale zapewniamy wyzwania, które możesz wykonywać w domu lub ze współpracownikami, a które dotyczą sprawności fizycznej, poprawy odżywiania, zwiększania produktywności i zapewniania lepszej równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym.​​​​​

Elastyczne miejsce pracy

W PPG rozumiemy, że kluczem do sukcesu jest osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. Naszym celem jest znalezienie równowagi pomiędzy elastycznością, a praktycznymi wymaganiami związanymi z każdą rolą w naszej organizacji.

Poniższe wytyczne mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich stanowiskach.
Elastyczne godziny pracy
: Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy pracuje najbardziej wydajnie w godzinach od 9 do 17. Nasze zasady dotyczące elastycznego czasu pracy pozwalają pracownikom wybrać, o ile to możliwe, godziny pracy, np. rozpoczynać pracę o dowolnej porze pomiędzy godziną 6:00 a 9:00. Dzięki tym udogodnieniom pracownicy mogą dostosować swoje godziny pracy do maksymalnej wydajności i osobistych zobowiązań.
Elastyczne miejsce pracy
Na niektórych stanowiskach pracownicy mogą pracować zdalnie 2 dni w tygodniu, od innych oczekuje się, że będą obecni w miejscu pracy. W przypadku stanowisk takich jak sprzedawcy, technicy i operatorzy praca zdalna jest zazwyczaj niemożliwa ze względu na charakter obowiązków.

W PPG ufamy pracownikom, że będą skutecznie zarządzać pracą, dzięki czemu będą mogli równoważyć życie zawodowe i osobiste, jednocześnie przyczyniając się do sukcesu Jednego Zespołu PPG (One PPG Team).
Nauka i rozwój
W PPG angażujemy się w rozwój kariery pracownika. Dzięki naszej globalnej obecności pracownicy mają nieograniczone możliwości pracy w różnych jednostkach i na różnych stanowiskach oraz mogą odnosić sukcesy pełniąc różne funkcje. Nasze zaangażowanie w ciągłe kształcenie zapewnia dostęp do możliwości rozwoju, ustrukturyzowanych programów i spersonalizowanych ścieżek rozwoju

Nasze zaangażowanie w rozwój pracowników opiera się na podejściu 70-20-10, w którym 70% nauki pochodzi z doświadczenia, 20% nauki z obserwacji, a 10% z edukacji, przy czym każda z tych części oferuje unikalną ścieżkę poszerzenia umiejętności i rozwoju zawodowego.
Doświadczenie
Twoja podróż zaczyna się od bezpośrednich doświadczeń. Podejmuj różnorodne wyzwania, od poszerzania zakresu pracy po współpracę z wielofunkcyjnymi zespołami. Wykorzystuj możliwości mobilności w różnych jednostkach biznesowych i doskonal umiejętności, aktywnie ćwicząc je w pracy.
​​​​​​​
 
Obserwacja
Obserwacja to Twoja brama do szerszych perspektyw. Skorzystaj z programów mentorskich PPG, profesjonalnego coachingu i zdobądź wiedzę, obserwując doświadczonych profesjonalistów. Zaangażuj się we wzajemne dzielenie się wiedzą, ponieważ zbiorowa mądrość napędza Twój rozwój.
​​​​​​​
 
Edukacja
Poszerzaj swoje umiejętności i wiedzę poprzez formalne kanały uczenia się. Przeglądaj zasoby do samodzielnej nauki, a nawet ucz się nowych języków. Edukacja ma kluczowe znaczenie dla naszego wzrostu.
Dołącz do społeczności talentów PPG
Powiadomimy Cię o odpowiednich stanowiskach i będziemy o Tobie pamiętać, gdy tylko pojawią się interesujące możliwości.